top of page

DYSLEXIE

Dyslexie is een leerstoornis die invloed heeft op het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij het lezen of spellen op woordniveau zeer moeizaam verloopt. De automatisering van deze vaardigheden hapert en ondanks grote inspanningen kan de herkenning van letters en woorden lastig blijven. Dyslexie is echter niet altijd direct zichtbaar en wordt daardoor vaak niet gemakkelijk (h)erkend, wat het een “onzichtbare” beperking maakt.

Dyslexie heeft niets te maken heeft met intelligentie; mensen met dyslexie zijn net zo begaafd als anderen, maar kunnen door hun leerproblemen een moeilijkere schoolloopbaan hebben. Daarnaast kan dyslexie samengaan met andere problemen, zoals dyscalculie, aandachtstekort, DCD, autisme, gedragsproblemen, en spraak- en taalproblemen.

Deze combinatie van uitdagingen kan op de lange termijn leiden tot verminderd zelfvertrouwen, faalangst, motivatieproblemen of lagere prestaties op school. Daarom is het belangrijk dat ouders en scholen de signalen van dyslexie tijdig herkennen en actie ondernemen om de juiste ondersteuning te bieden.

bottom of page