top of page

LEERSTOORNISSEN

U kan bij mij terecht voor advies, testen, behandelen en opvolgen van kinderen en jongeren met leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen).

 

Bij dyslexie heeft het kind problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spelling), maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen of dyscalculie is er sprake van een onvermogen bij specifieke rekenvaardigheden zoals de procedurele aspecten van de wiskunde.

Problemen met lezen/spelling

Problemen met rekenen

Een diagnose dyslexie en/of dyscalculie kan niet meteen gesteld worden. Er wordt eerst uitgebreid getest en er wordt intensieve logopedische begeleiding opgestart. Wanneer de problemen hardnekkig blijven, ondanks extra inoefening, kan een diagnose gesteld worden. 

Voor meer algemene informatie over leerproblemen kunnen jullie terecht op de website van vzw Sprankel.

Voor andere problematieken (zoals taalproblemen, OMFT, stotteren/broddelen of stemproblemen) verwijs ik jullie graag door naar gespecialiseerde collega’s. Na aanmelding breng ik jullie in contact met de juiste personen. Soms kan het ook zinvol zijn om door te verwijzen naar een kinesist, ergotherapeut, orthopedagoog of psycholoog, afhankelijk van de hulpvraag. Ook voor deze disciplines kan ik jullie in contact brengen met de juiste personen. 

bottom of page