top of page

PROCEDURE & TARIEVEN

Voor veel problematieken is er terugbetaling mogelijk via de mutualiteit. Hiervoor is steeds een voorschrift nodig. Afhankelijk van de problematiek zal u doorgestuurd worden naar de huisarts, NKO-arts, of pediater.

 

Van zodra er een goedkeuring is via de mutualiteit kunnen de sessies terugbetaald worden. Voor sommige problematieken is er geen goedkeuring mogelijk via het RIZIV, maar vaak biedt uw mutualiteit ook een aanvullende verzekering aan. Meer informatie verkrijgt u bij het intakegesprek.

Om terugbetaling aan te vragen bij de mutualiteit is er specifiek onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt door de logopediste afgenomen bij het kind. Het onderzoek bevat een reken-, lees- en/of spellingtest. Soms zijn ook bijkomende testen zinvol (zoals een IQ-test of aandachtsonderzoek). Deze testen worden door een psycholoog afgenomen na doorverwijzing of via het CLB. 

Meer informatie over de volledige aanvraagprocedure krijgt u tijdens het intakegesprek. Hieronder vindt u nog meer informatie over de tarieven (gedeconventioneerd) en de algemene afspraken.

bottom of page