top of page

THERAPIE

Wanneer de schoolse ontwikkeling moeilijker verloopt, komen ouders vaak terecht bij een logopedist. Een logopedist kan helpen bij de begeleiding van die schoolse ontwikkeling (lezen, spelling, rekenen, taal…). In combinatie met mijn lerarenopleiding heb ik er bewust voor gekozen om enkel kinderen uit de lagere school te begeleiden bij leerproblemen. Op die manier kan ik mijn expertise het beste inzetten. 

 

Als logopedie opgestart wordt, gaan we samen een engagement aan: jullie als ouders als expert in het ouderschap en ik als expert in het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden en/of -problemen. Door deze wisselwerking kunnen we vaak een mooie vooruitgang boeken. 

 

Het uiteindelijke doel? Ervoor zorgen dat uw kind - eventueel met de nodige aanpassingen en/of hulpmiddelen - op school zo zelfredzaam mogelijk zijn/haar leerontwikkeling maximaal kan ontplooien. 

Na het afnemen van enkele testen (rekenen, lezen en/of spelling) worden de therapiedoelen bepaald. Deze doelen worden specifiek afgestemd op het niveau van het kind, in plaats van op het huidige klasniveau. Tijdens de therapie richten we ons eerst op het verstevigen van de basis: de fundamenten. Zonder een solide basis heeft het weinig zin om meteen verder te bouwen aan complexere vaardigheden. Aangezien er bij kinderen met leerproblemen vaak automatisatieproblemen zijn, is het dus belangrijk om eerst die basisvaardigheden aan te pakken, zodat deze geautomatiseerd kunnen worden. 

bottom of page