top of page

WAT?

U kan bij mij terecht voor advies, testen, behandelen en opvolgen van kinderen en jongeren met leerstoornissen (lezen, spelling en rekenen).

 

Voor andere problematieken (zoals taalproblemen, OMFT, stotteren/broddelen of stemproblemen) verwijs ik jullie graag door naar gespecialiseerde collega’s. Na aanmelding breng ik jullie in contact met de juiste personen. Soms kan het ook zinvol zijn om door te verwijzen naar een kinesist, ergotherapeut, orthopedagoog of psycholoog, afhankelijk van de hulpvraag. Ook voor deze disciplines kan ik jullie in contact brengen met de juiste personen. 

LEERSTOORNISSEN

Dyslexie en dyscalculie vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen of dyscalculie is er sprake van een onvermogen bij specifieke rekenvaardigheden zoals de procedurele aspecten van de wiskunde.

DYSLEXIE

Dyslexie is een leerstoornis en komt tot uiting bij het lezen en/of schrijven. Het is een hardnekkig probleem waarbij lezen of spellen op woordniveau zeer moeilijk is. De automatisering van lezen en/of spellen loopt dus moeizaam en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen.

DYSCALCULIE

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit op het vlak van automatiseren, vaardigheden en technieken en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen. 

MEER INFO?

Een diagnose dyslexie en/of dyscalculie kan niet meteen gesteld worden. Er wordt eerst uitgebreid getest en er wordt intensieve logopedische begeleiding opgestart. Wanneer de problemen hardnekkig blijven, ondanks extra inoefening, kan een diagnose gesteld worden. Bij twijfel of vragen mag u altijd contact opnemen voor meer informatie.

bottom of page